Kraina wyobraźni

Do 30 września w recepcji Tarnogórskiego Centrum Kultury trwają zapisy na udział w warsztatach artystycznych dla dzieci „Kraina wyobraźni”. Poprowadzi je Jolanta Opara.

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku 7-12 lat, które chcą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne oraz realizować interesujące projekty twórcze. Program realizowany będzie w formie warsztatów, z których każdy będzie dotyczył innej tematyki, obejmującej różne dziedziny sztuki.

Warsztaty zapewnią dziecku wszechstronny rozwój talentu plastycznego. Podczas zajęć kładziemy nacisk na rozwój wyobraźni, będącej źródłem wszelkiej sztuki i jedną z istotnych płaszczyzn jej poznawania. Program warsztatów zawiera dużą dowolność, jeśli chodzi o materiały i środki do wykonywania pracy. Znaczenie ma tu inwencja własna dziecka i jego pomysł na zrobienie pracy.

Zajęcia rozpoczną się w październiku i potrwają do czerwca. Odbywać się będą w poniedziałki i środy w godzinach 16.30-18.30, w dwu grupach. Czas trwania jednego spotkania to dwie godziny. Materiały na warsztaty zapewnia organizator. Na zajęcia plastyczne dzieci powinny być ubrane w odzież, która może ulec zabrudzeniu.

Podczas zapisów prosimy podać imię, nazwisko i wiek uczestnika oraz numer kontaktowy rodzica/opiekuna.

Ilość miejsc ograniczona.

Najbliższe wydarzenia

 

 

 

 

REKLAMA

 

 

ZAJĘCIA STAŁE
 

Informacje

TCK FM

info
kult
ur

Kulturalny SMS