ANIMACJA KULTURY

Animacja kultury polega na aktywizacji społecznej różnych środowisk dla wzmocnienie integracji i  współpracy wewnątrz społeczności. Celami animacji są m.in. edukacja, komunikacja i partycypacja czyli uczestnictwo.

W Tarnogórskim Centrum Kultury animacja społeczno-kulturalna (animacja kultury) realizowana jest poprzez wiele działań aktywizujących rozmaite grupy wiekowe i umożliwiających im czynne tworzenie oferty kulturalnej tej instytucji.
W ramach działań animacyjnych odbywają się takie wydarzenia jak: Tarnogórskie Dni Kultury Podróżniczej, Makaty czy Dziecięcy Uniwersytet Kultury. Cieszą się one dużą popularnością i coraz większą renomą nie tylko w wymiarze lokalnym, ale i regionalnym.
Działania animacyjne to również różnego rodzaju warsztaty: rozwojowe, dziennikarskie, komputerowe.

Tarnogórskie Centrum Kultury wspiera również inicjatywy oddolne, inspirowane przez mieszkańców Miasta Gwarków.
Zapraszamy do włączenia się w działania animacyjne Tarnogórskiego Centrum Kultury!

Niektóre nasze dotychczasowe realizacje:

Bal Karnawałowy z okazji Dnia Babci i Dziadka 2017
Dziecięcy Uniwersytet Kultury 2015, 2016, 2017
Dzień Kobiet – warsztaty rozwojowe i artystyczne 2015, 2016, 2017
Dzień Pluszowego Misia 2014
Dzień Sąsiada 2015
Ferie zimowe (tematyczne: podróżnicze, kosmiczne) 2016, 2017
Magiczne Andrzejki 2016
Makaty 2015, 2016
Maraton Pisania Listów Amnesty International 2014
Powitanie Lata z TCK 2016
Różne Oblicza Książek 2016
Spotkania ze znanymi tarnogórzanami 2015
Swap party – wymiana ubrań 2015
Tarnogórskie Dni Kultury Podróżniczej 2015, 2016, 2017
Warsztaty dziennikarskie 2016, 2017
Warsztaty komputerowe dla seniorów 2017
Warsztaty teatralne „Chcemy być sobą” 2015

Współorganizowane wydarzenia:

Dzień Rodziny 2015, 2016
Fiesta – razem pożegnajmy lato 2016
Kolaż Kultur 2014
Koncert charytatywny WSP S.A. 2016, 2017
Laponia TG 2015, 2016
Muzyka na Plan 2016
Przegląd Muzyki Klasycznej dla Dzieci Klasycznie-Artystycznie 2015, 2016

Najbliższe wydarzenie:
DZIECIĘCY UNIWERSYTET KULTURY - "WSZYSTKIE KRAŃCE ŚWIATA"

Informacje