Punkt Młodej Sztuki


19 czerwca (środa), godz. 18.30


PUNKT MŁODEJ SZTUKI: wernisaż wystawy

Wystawa uczestników zajęć plastycznych


Wystawa jest ukoronowaniem pracy uczestników zajęć plastycznych skupionych wokół projektu Punkt Sztuki. Dzieci, młodzież i dorośli gromadzili się od października 2018 r. do czerwca 2019 r. w Tarnogórskim Centrum Kultury, by wspólnie tworzyć i poznawać sztukę, a przy okazji także się nią bawić. Doskonałe pomysły rodzą się z drzemiącego w ludzkich wnętrzach naturalnego potencjału. Dlatego Punkt Sztuki poprzez edukacje artystyczną stara się wydobyć go na powierzchnię, tak by mógł się rozbudzić i znaleźć ujście w twórczej postaci. W ramach projektu odbywają się:

Kraina Wyobraźni – warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży pragnących rozwijać swoje zainteresowania plastyczne. Uczestnicy zaznajamiają się z wybranymi kierunkami sztuki współczesnej i różnymi dziedzinami sztuki. Tworzą prace z wykorzystaniem technik malarskich, rysunkowych i kolażu oraz formy przestrzenne z gliny, tektury, plasteliny i masy papierowej. 

Szkicownik – spotkania młodzieży i dorosłych skupiające się wokół zagadnień takich jak m. in. kompozycja, przestrzeń, światło, proporcja czy rytm.

Pracownia ceramiki i małej rzeźby – uczestnicy poznają  różnorodne techniki ceramiczne, podstawy rzeźby, materiały i narzędzia potrzebne do pracy twórczej. 

Spotkania graficzne – najmłodsza stażem grupa warsztatowa dla młodzieży i dorosłych ukierunkowana na poznanie grafiki artystycznej i użytkowej. Uczestnicy zaznajamiają się z techniką druku wypukłego – linorytu, a odbitki wykonują na drukarskiej prasie ręcznej, która jest na wyposażeniu pracowni.

Zapraszamy na wernisaż i na kolejne warsztaty po przerwie wakacyjnej.

Wystawa będzie czynna do 15 lipca.

Wstęp wolny

 
                                                                                                                                                                                                                   
           
  

 
 
 
ZAJĘCIA STAŁE
 

Informacje