Plan postępowań na 2019 rok

Tarnogórskie Centrum Kultury planuje w 2019 roku następujące postępowanie:

1.    Przebudowa pomieszczeń w budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury w Opatowicach przy ulicy Jana Pastuszki 9 w Tarnowskich Górach:

a)    rodzaj zamówienia – roboty budowlane;
b)    tryb postępowania – przetarg nieograniczony;
c)    planowany termin wszczęcia postępowania – II kwartał;
d)    orientacyjna wartość zamówienia: ok. 420 000,00 zł brutto.

2.    Remont i przebudowa TCK:

a)    rodzaj zamówienia – roboty budowlane;
b)    tryb postępowania – przetarg nieograniczony;
c)    planowany termin wszczęcia postępowania – II kwartał;
d)    orientacyjna wartość zamówienia: ok. 20 000,00 zł brutto.
 

Informacje