Materiały do pobrania
 


 

Warunki techniczne sali widowiskowo - teatralno - kinowej Tarnogórskiego Centrum Kultury:

- wymiary sali - KLIKNIJ

- nagłośnienie sali - KLIKNIJ

- oświetlenie sali - KLIKNIJ

- widok.1 - KLIKNIJ

- widok.2 - KLIKNIJ

Informacje